طنز حسابداری

طنز :

از هوش و حواس که بر آید
کز ثبت روزنامه به در آید
مدیر همان به که ز داراییش
روی به حسابساز جماعت آورد
ورنه سزاوار مالیاتیش
ره نتواند که به پایان برد
کفگیر صندوق شرکت به ته دیگ خورده و باران بی حساب حسابهای پرداختنی را موعد سررسید فرا رسیده .حسابداری را گفته تا فرش اسکناسین بگسترانند و حسابساز را فرموده تا ترازنامه ای آنچنانی بر پا کنند . صاحبان سهام را به خلعت سرمایه داری قبای پر خرج سود سهام در بر گرفته و پذیره نویسان سهام را به آرزوی ثروتمند شدن کلاهی گشاد بر سر نهاده.
جیب خالی و حسابساز کلک در کارند
تا تو خام گردی و اندر سر کاری بروی
همه مانند تو سر گشته و بیکار و غمین
طی شده عمر به بی حاصلی و دربدری
در خبر است که پس از سالیان دراز قیمت سهام را مصیبتی عظیم پیش آمد و کوزه سفالین کرامت کنند تا آن سهام را بر در کوزه نهاده و آبش بنوشند.
هر گاه مدیر پریشان روزگار دست کمک به امید اجابت به درگاه حسابدار جلیل القدر و عظیم الشان بردارد مراد بر مرید نظر نکند و بازش تراز نخواند و سود و زیان شرکت همچنان در حسرت نقطه سربسر بماند.
حسابدار فرماید “شاهد باشید که چگونه زیان نشان داده – شرکت را از سود سهام محروم کرده و جگرش را خون و چشمانش را گریان خواهد نمود

فراخوان گروه حسابداری ۹۳-۹۴

باسلام واحترام

فراخوان سال ۹۴-۹۳ به شرح زیر می باشد همکاران می توانند در همه موارد شرکت کنند موضوع نامه شماره ۴۱۹۹۲/۴/۳۷ مورخ ۹۳/۸/۲۸

۱-نظرخواهی ازهمکاران در خصوص شیوه های مطالعه وروشهای یادگیری ویاددهی(۹۳/۱۲/۱۰)

۲-تحلیل SWOFT رشته حسابداری درهنرستانها (نقاط ضعف وقوت وفرصت ها وتهدیدات)(۱۳۹۲/۱۲/۱۰ )

۳-گرد آوری سوال امورعمومی بازرگانی به صورت چهارگزینه ای از فصل دوم :بازار) ۹۳/۱۰/۵

۴-در ادامه مطالب نوشته شد

-نظرسنجی درخصوص تغییر در روشها و برنامه های آموزشی رشته حسابداری جهت جذب بهتر هنرجودربازارکار با توجه به اجرایی شدن نظام جدید آموزش فنی و حرفه ای وکاردانش در سال ۱۳۵۹  (۳۰/۹/۹۳)

۵-مسابقه کشوری تولید محتوای الکترونیکی درمبحث (محاسبه مالیات حقوق کارگران تابع قانون کار) استانداردمهارتی حقوق ودستمزد ۹۳/۱۰/۳۰

۶-مقالات علمی پژوهشی و آموزشی دررشته حسابداری و رشته های مرتبط ۹۳/۱۱/۳۰

۷- ارائه طرح درس در استاندارد حسابداری مقدماتی  فصل سوم : تهیه صورتهای مالی   وفصل چهارم عملیات حسابداری در موسسات بازرگانی   فصل پنجم اسناد تجاری  تنزیل سفته ۹۳/۱۰/۳۰

۸-نقد وبررسی کتاب حسابداری تکمیلی   ۹۳/۱۱/۳۰

با آرزوی توفیق همکاران محترم و به امبد شرکت همگی در این فراخوان

 

بارم بندی درس امورعمومی بازرگانی

بارم بندی اموربازرگانی : نوبت اول

بازرگانی ۴ نمره = بازار ۲/۲۵  نمره = بورس ۴/۲۵ نمره= استاندارد ۲/۲۵ نمره= بانکداری ۵ نمره= ارتباطات ۲/۲۵ نمره

نوبت دوم : بازرگانی ۱ نمره=بازار .۰/۵ نمره =بورس ۱ نمره= استاندارد.۰/۷۵ نمره = بانکداری ۱ نمره=ارتباطات.۰/۷۵ = بیمه ۲/۵ نمره = بازاریابی ۴/۵ نمره =  بازرگانی خارجی ۴/۵ نمره = اصطلاحات بازرگانی ۳/۵ نمره

شهریور ماه : فصل یک ۱ نمره =فصل دو ۱نمره= فصل سه ۱نمره= فصلچهار۱ نمره =فصل پنج۱نمره= فصلششم ۲ نمره=فصل هفت۲نمره=فصل هشت۴نمره=فصل نه۴نمره=فصلده۳نمره=