جلسات گروه های آموزشی ۹۸-۹۷

باعرض سلام وعرض ادب واحترام به اطلاع می رسانیم جلسات گروه های آموزشی درتاریخ های ذیل برگزارمی شود:

ردیف               تاریخ                    روز                   زمان
۱-                 ۹۸/۸/۳               پنج شنبه              ۸ الی ۹/۳۰
۲-               ۹۸/۱۲/۲                پنج شنبه              ۸ الی ۹/۳۰
مکان : اداره تکنولوژی گروه های آموزشی استان
                                                   گروه آموزشی استان سیستان وبلوچستان

تبریک سال تحصیلی ۱۳۹۸-۱۳۹۷

باردیگر “ماه مهر” ازراه رسید وصحیفه نورانی دانش باانگشت تکاپووتلاش صاحبان کسب علم وکمال،ورق خورد وملائک بال خودرابرای حضورآنان گسترانیدند.
آغازسال تحصیلی جدیدوشروع دلنشین درس وعلم رابه همه ی عزیزان صمیمانه تبریک عرض نموده وبرای همگان ،دستیابی به مدارج عالی علمی،دینی واخلاقی،تواماباموفقیت،بهره ورزی وسعادت راازدرگاه خداوند متعال مسئلت می نماییم.