💥اطلاعیه مهم:

 💥  برنامه آزمون های هماهنگ خردادماه ۹۸:

گروه آموزشی استان س وب به اطلاع می رساندآزمون های مهارتی شاخه ی کاردانش که از طرف اداره ی فنی و حرفه ای و کاردانش اداره کل آموزش و پرورش استان به صورت هماهنگ برگزار خواهدشد.

هنرآموزان محترم لازم به ذکراست ،آزمون دروس هماهنگ رشته حسابداری کاردانش درپایه های دهم ،یازدهم ودوازدهم به شرح ذیل اعلام می گردد:

پایه دهم : حسابداری مقدماتی

پایه یازدهم :حسابداری تکمیلی

پایه دوازدهم: حسابداری صنعتی