💥اطلاعیه مهم:

 💥  برنامه آزمون های هماهنگ خردادماه ۹۸:

گروه آموزشی استان س وب به اطلاع می رساندآزمون های مهارتی شاخه ی کاردانش که از طرف اداره ی فنی و حرفه ای و کاردانش اداره کل آموزش و پرورش استان به صورت هماهنگ برگزار خواهدشد.

هنرآموزان محترم لازم به ذکراست ،آزمون دروس هماهنگ رشته حسابداری کاردانش درپایه های دهم ،یازدهم ودوازدهم به شرح ذیل اعلام می گردد:

پایه دهم : حسابداری مقدماتی

پایه یازدهم :حسابداری تکمیلی

پایه دوازدهم: حسابداری صنعتی

 

پیام تبریک سال ۱۳۹۸

بنام خدای سمیع و بصیر خطاپوش بخشنده بی نظیر بنام خدای علیم و حکیم ورحیم و بسیط و شریف و نعیم به نام خداوندوجدوسرور،پدیدآورعشق و احساس و شور

چه زیباست درس آموختن ازطبیعت وبهاری شدن باتمنای استجابت دعای حول حالناالی احسن الحال ،روزهای تازه راباامیدوپرانرژی ،بایادویاری ایزدمنان آغاز کرده ایم وبر ای بهترشدن وپیشرفت تنهاازاوکمک می طلبیم

باشدکه بهارتان قرین شادی وآرامش

امیدواریم سال نوبرای همگان سال آگاهی ،آزادی وشادمانی باشد