سوالات مهارتی کار دانش

حقوق و دستمزد————————————————————————-

بخش پنجم برنامه ریزی مراکز تولیدی-استان البرز

بخش ششم فصل اول نرم افزار حقوق و دستمزد-استان البرز

بیمه تامین اجتماعی-استان البرز

تعاریف کلی و اصولی-استان البرز

حقوق و دستمزد-استان البرز

دوایر-استان البرز

فصل چهار حقوق و دستمزد-استان البرز

فصل پنج حسابداری صدور سند-استان البرز

فصل دوم روشهای پرداخت دستمزد-استان البرز

فصل دوم مزایای حقوق و دستمزد-استان البرز

فصل سوم کسورات حقوق و دستمزد-استان البرز

فصل سوم-استان البرز

مالیات-استان البرز

واحدهای اقتصادی-استان البرز

سوالات حقوق و دستمزد-استان اصفهان

حقوق و دستمزد-خراسان رضوی

لزامات محیط کار                                                                         .

——————————————————————–

نمونه سوالات درس الزامات محیط کار – ارسالی از آذربایجان غربی

نمونه سوالات درس الزامات محیط کار – ارسالی از شهرستان های استان تهران

 

مسئول سفارشات                                                                                                  .

——————————————

نمونه سوالات مسئول سفارشات –  ارسالی از استان تهران

 نمونه سوالات مسئول سفارشات –  ارسالی از استان تهران

نمونه سوالات مسئول سفارشات –  ارسالی از استان تهران

 سوالات عملی کتاب مسئول سفارشات –  ارسالی از شهر تهران

 سوالات تئوری مسئول سفارشات –  ارسالی از استان مرکزی

نمونه سوالات استاندارد اول- مسئول سفارشات تئوری- تشریحی و عملی –  ارسالی از استان خوزستان

 نمونه سوالات مسئول سفارشات –  ارسالی از کارگروه های سراسر کشور

نمونه سوالات مسئول سفارشات تئوری- تشریحی و عملی –  ارسالی از استان خوزستان

نمونه سوالات عملی مسئول سفارشات –  ارسالی از استان همدان

نمونه سوالات مسئول سفارشات تئوری- تشریحی و عملی –  ارسالی از استان مرکزی – پاسخنامه

نمونه سوالات مسئول سفارشات تشریحی  –  ارسالی از استان مرکزی

نمونه سوالات مسئول سفارشات عملی –  ارسالی از استان مرکزی

نمونه سوالات مسئول سفارشات تئوری و عملی –  ارسالی از استان مرکزی

نمونه سوالات مسئول سفارشات –  ارسالی از استان آذربایجان غربی

نمونه سوال استاندارد مسئول سفارشات۹۷-استان لرستان

مسئول سفارشات-استان ایلام

تئوری-استان البرز

عملی-استان البرز

 

 

حسابداری تکمیلی                                                                                           .

—————————————–

مجموعه نمونه سوالات – حسابداری تکمیلی –   ارسالی ازاستان همدان

مجموعه نمونه سوالات – حسابداری تکمیلی –  ارسالی ازاستان سیستان و بلوچستان

سوالات طبقه بندی شده حسابداری تکمیلی- ارسالی از استان آذربایجان غربی

نمونه سوال حسابداری تکمیلی – ارسالی ازاستان آذربایجان غربی

نمونه سوال حسابداری تکمیلی – ارسالی ازاستان سیستان و بلوچستان

پاسخ نامه کتاب حسابداری تکمیلی۱ -ارسالی از آقای محمد زاده- گروه آموزشی استان آذربایجان غربی

پاسخ نامه کتاب حسابداری تکمیلی۲ -ارسالی از آقای محمد زاده- گروه آموزشی استان آذربایجان غربی

پروژه – حسابداری تکمیلی –  ارسالی ازاستان تهران

نمونه سوالات  حسابداری تکمیلی و صنعتی  خرداد ۹۶-   ارسالی ازاستان البرز

سوال عملی همراه با پاسخ نامه-استان البرز

سوال تستی-استان البرز

سوال تستی تکمیلی-استان البرز

 

کاربرد رایانه در حسابداری                                                                               .

—————————————–

نمونه سوالات کاربرد رایانه در حسابداری- فصل چهارم –  ارسالی از استان مرکزی

نمونه سوالات – کاربرد رایانه در حسابداری فصل ۱ –  ارسالی ازاستان مرکزی

نمونه سوالات – کاربرد رایانه در حسابداری فصل ۲ –  ارسالی ازاستان مرکزی

نمونه سوالات کاربردرایانه در حسابداری- ارسالی از استان تهران بخش اول – بخش دوم– بخش سوم

جواب پرسشهای چهارگزینه ای کاربرد رایانه در حسابداری ارسالی استان زنجان

مجموعه نمونه سوالات – رایانه کار حسابداری مالی  –   ارسالی ازاستان همدان

نمونه سوالات – رایانه کار حسابداری مالی  –   ارسالی ازاستان همدان

نمونه سوالات –  ارسالی ازاستان شهرستان های استان تهران –کاربرد رایانه در حسابداری

نمونه سوالات  رایانه کار حسابداری مالی  خرداد ۹۶-   ارسالی ازاستان البرز

——————————————————————————

 

کنکورآزمایشی، المپیاد و مجموعه سوالات

محتوای آموزشی شامل سوالات دروس تخصصی کاردانش –  ارسالی از کاشان- جناب آقای رحمت اله علی اکبری

نمونه سوالات کنکور آزمایشی – ارسالی از شهرستان های تهران

سوالات تئوری و عملی المپیاد سال تحصیلی ۹۵-۱۳۹۴ – بخش اول(صنعتی و اصول حسابداری ۱و ۲و عملی) –بخش دوم(شرکت ها) – بخش سوم(تئوری)

جزوات جدید دروس مهارتی حسابداری کاردانش

 

مهارت اول کاربر امور بانکی .استان فارس

جزوه جدید کاربر اموربانکی قسمت اول .ارسالی استان کردستان

کاربر اموربانکی بخش اول و دوم گروه آموزشی استان اصفهان

جزوه کاربر اموربانکی قسمت دوم. ارسالی استان کردستان

مهارت دوم کاربر امور بانکی .استان فارس

فصل اول و دوم و سوم کاربر امور بانکی استان ایلام

کاربراموربانکی بخش سوم گروه آموزشی استان اصفهان

مهارت سوم کاربراموربانکی استان فارس

فصل چهارم کاربر امور بانکی .خانم جهانبانی. استان اصفهان

مهارت چهارم کاربر امور بانکی استان فارس

مهارت پنجم کارب امور بانکی ارسالی از استان فارس

دهه فجر مبارک

 

وقتی صدای پای بهمن از کوچه پس کوچه های خاطره ها به گوش تو می رسد. گویی شهیدانند که آمده اند برای بیعت دوباره برای هشدار و تذکر و بیداری . بهمن که از راه می رسدشهیدان پیمان نامه ی خونین شهادت را برای تجدید امضای تک تک ما می آورند تا فراموش نکنیم که باغبان لاله ها امام مهربان بود و سایبان لحظه ها، نگاهش هنوز هم نگران باغمان است. هر بهمن امام است که دوباره بر بال ملائک به دیدارمان می آید و کوچه های باغمان را پر از نسترن و نیلوفر می نماید. گام هایش همه جا یاس می کارد و گل محمدی به خانه ها هدیه می کند.بهمن همیشه در راه است