لیست کتب کمک آموزشی واستانداردهای جدیدسال تحصیلی ۹۸-۹۷

دانلودلیست مولفین کتاب

دانلودکتاب حسابدار حقوق ودستمزدآقای محمدزاده        دانلودکتاب حسابداری تکمیلی

دانلودجزوه سرپرست ترخیص محصول خوزستان 

جزوه مسئول سفارشات خانم مهرساپیمانفر

 مسئول سفارشات خانم مهرساپیمانفر   فصل اول اصلاح شده    فصل دوم اصلاح شده  فصل سوم اصلاح شده  فصل چهارم اصلاح شده فصل پنجم اصلاح شده  فصل ششم اصلاح شده  فصل هفتم اصلاح شده فصل هشتم فصل نهم-زبان تخصصی

 

  کتاب حسابداری مقدماتی

فصل ۳ و ۴و ۵ و ۶و ۷ و ۸ و ۹و ۱۰و ۱۱