کارگروه مهارتی صنعتی

درس مهارتی صنعتی

پست الکترونیکی کدپرسنلی هنرستان شهر/منطقه/ناحیه نام خانوادگی ونام ردیف
امام خمینی سراوان اسکندری احمد ۱
نوآوران زاهدان ناحیه۲ حقیقی مود مریم ۲
حجاب ایرانشهر/لاشار دستوان زهرا ۳
ام البنین میرجاوه دل پیشه مهدیه ۴
باقرالعلوم نیکشهر رئیسی عبدالواحد ۵
زکیه نیکشهر/بنت رئیسی زینب ۶
آزادگان چابهار/کنارک زارعی نسب جعفر ۷
ام ابیها ایرانشهر سارانی زهرا ۸
فاطمه الزهرا زاهدان ناحیه ۱ شکری لیلا ۹
علامه حلی ایرانشهر قریشی مصطفی ۱۰
امام حسین (ع) چابهار/دشتیاری /پلان قلندرزهی عبدالله ۱۱
عترت زاهدان ناحیه۲ کیان مهر مریم ۱۲
بنت الهدی زابل/هیرمند کیخا صغری ۱۳
فجر زابل گمشاد سنا ۱۴
دارالفنون نیکشهر/فنوج نصرتی محمد ۱۵