کارگروه حسابدار حقوق و دستمزد

درس مهارتی حقوق ودستمزد

 

پست الکترونیکی کدپرسنلی هنرستان شهر/منطقه/ناحیه نام خانوادگی ونام ردیف
    امام خمینی سراوان اسکندری احمد ۱
    حکمت سراوان/مهرستان تمندانی ریگی عیسی ۲
    میرحسینی میرجاوه خزایی فیض آباد محمد مقصود ۳
    خدیجه کبری (س) زابل خلیقی معصومه ۴
    خاتم الانبیا بمپور خورده گیر مصطفی ۵
    حجاب لاشار دستوان زهرا ۶
    باقرالعلوم نیکشهر رئیسی عبدالواحد ۷
    زکیه نیکشهر/بنت رئیسی زینب ۸
    آزادگان چابهار/کنارک زارعی نسب جعفر ۹
    فاطمه الزهرا زاهدان ناحیه۲ شکری لیلا ۱۰
    مطهره ایرانشهر/دلگان عبداللهی کامبیز ۱۱
    علامه حلی ایرانشهر قریشی مصطفی ۱۲
    امام حسین (ع) چابهار/دشتیاری/پلان قلندرزهی عبدالله ۱۳
    ام ابیها ایرانشهر کاظمیان وجیهه ۱۴
    امام خمینی چابهار کدخدازاده محمد ۱۵
    فجر زابل گمشاد سنا ۱۶
    زینبیه چابهار/دشتیاری/پلان مالی حدیثه ۱۷
    طوبی ایرانشهر/سرباز محمد زایی مراد خاتون ۱۸
    امام حسن عسکری(ع) زاهدان ناحیه۱ مودی عاطفه ۱۹
    دارالفنون ایرانشهر/فنوج نصرتی محمد ۲۰