برنامه عملیاتی دبیرخانه

باسلام واحترام:

هنرآموزان محترم حسابداری شاخه کاردانش برنامه عملیاتی سال تحصیلی ۹۷-۹۶ روی سایت بارگذاری شد لطفا بادقت مطالعه نموده ودراستای برنامه عملیاتی دبیرخانه اقدام نمایید.

برای دریافت برنامه عملیاتی حسابداری کاردانش اینجا کلیک نمایید.