سوالات تئوری

 

ا1_00001

7d93c9751a77ef127e508147aa47619a

ا

سلام و احترام خدمت همکاران گرامی

در این صفحه،نمونه سئوالات دریافت شده از طرف هنرآموزان فعال سراسر کشور که به دبیرخانه ارسال شده خدمت شما ارائه می گردد. لازم به ذکر است که مطالب و محتوای ارائه شده را تایید یا رد نمی کنیم و نقد و نظر در مورد آنها را به عهده استفاده کنندگان می گذاریم.

 

 

سئوالات حسابداری تکمیلی

کتاب اصول ۲-۱ به صورت  پی دی اف سوالات تکمیلی ازهمکاران  آذربایجان AzGharbi_Takmili سوالات عملی تکمیلی کاردانش  و   پاسخنامه تکمیلی کاردانش نمونه سوالات تکمیلی

حسابداری تکمیلی

سئوالات مسئول سفارشات

فصل اول مسئول سفارشات باپاسخ نامه

نمونه سئوالات تئوری همکاران استان سیستان ویلوچستان:

بانک سئوالات نئوری تکمیلی:

آقای خورده گیر ازبمپور-حسابداری تکمیلی تستی آقای مصطفی خورده گیر از بمپورعملی حسابداری تکمیلی پاسخنامه تکمیلی.pdfاقای خوردهگبر پاسخنامه چهارجوابی  تکمیلی عملی خانم بوژدی اززابل حسابدار تکمیلی تستی -خانم بوژدی اززابل حسابداری تستی تکمیلی شهریورماه باکلید۱۳۹۳ حسابداری تستی تکمیلی شهریورماه باکلید۱۳۹۳  حسابداری تکمیلی حسابداری تکمیلی عملی زاهدان هنرستان پیامبراعظم (س) سوالات تستی تکمیلی باکلیدخرداد ۹۳ سوالات تستی تکمیلی باکلیدخرداد ۹۳ سوالات تستی کل کتاب تکمیلی خانم میری قلعه نو ازمیرجاوه سوالات تکمیلی خرداد ۹۳خانم لیدامودی سوالات ح تکمیلی خانم کاظمیان از ایرانشهر طرح درس روزانه خانم میری ازمیرجاوه ۹۳ عملی حسابداری تکمیلی آقای خورده گیر ازبمپور عملی حسابداری تکمیلی آقای خورده گیر ازبمپور کل کتاب حل سوالات تکمیلی نمونه سوال تستی تکمیلی نمونه  نمونه سوالات تکمیلی خانم احمدی از ایرانشهر

بانک سئوالات نئوری حقوق ودستمزد:

1تا10تئوری حقوق 12تا23 تئوری حقوق 24تا33 تئوری حقوق34تا40تئوری حقوق سوال تئوری حقوق استان کهگیلویه وبویر احمد سوالات نهایی تئوری درس تئوری حقوق ودستمزد خانم سارانی سوال امتحان سوال تئوری ح ود سوال تئوری حسابدار حقوق ودستمزد باپاسخ ناقص دیماه ۸۹ (۲) سؤالات آزمون کتبی مسئول حقوق و دستمزد ودستمزدباپاسخ تشریحی نمونه سوال حقوق ودستمزد نمونه سوالات تستی حسابداری حقوق و دستمزد (۲) نمونه سوالات تستی حسابداری حقوق و دستمزد ودستمزد