💥اطلاعیه مهم:

 💥  برنامه آزمون های هماهنگ خردادماه ۹۸:

گروه آموزشی استان س وب به اطلاع می رساندآزمون های مهارتی شاخه ی کاردانش که از طرف اداره ی فنی و حرفه ای و کاردانش اداره کل آموزش و پرورش استان به صورت هماهنگ برگزار خواهدشد.

هنرآموزان محترم لازم به ذکراست ،آزمون دروس هماهنگ رشته حسابداری کاردانش درپایه های دهم ،یازدهم ودوازدهم به شرح ذیل اعلام می گردد:

پایه دهم : حسابداری مقدماتی

پایه یازدهم :حسابداری تکمیلی

پایه دوازدهم: حسابداری صنعتی

 

پیام تبریک سال ۱۳۹۸

بنام خدای سمیع و بصیر خطاپوش بخشنده بی نظیر بنام خدای علیم و حکیم ورحیم و بسیط و شریف و نعیم به نام خداوندوجدوسرور،پدیدآورعشق و احساس و شور

چه زیباست درس آموختن ازطبیعت وبهاری شدن باتمنای استجابت دعای حول حالناالی احسن الحال ،روزهای تازه راباامیدوپرانرژی ،بایادویاری ایزدمنان آغاز کرده ایم وبر ای بهترشدن وپیشرفت تنهاازاوکمک می طلبیم

باشدکه بهارتان قرین شادی وآرامش

امیدواریم سال نوبرای همگان سال آگاهی ،آزادی وشادمانی باشد

سوالات مهارتی کار دانش

حقوق و دستمزد————————————————————————-

بخش پنجم برنامه ریزی مراکز تولیدی-استان البرز

بخش ششم فصل اول نرم افزار حقوق و دستمزد-استان البرز

بیمه تامین اجتماعی-استان البرز

تعاریف کلی و اصولی-استان البرز

حقوق و دستمزد-استان البرز

دوایر-استان البرز

فصل چهار حقوق و دستمزد-استان البرز

فصل پنج حسابداری صدور سند-استان البرز

فصل دوم روشهای پرداخت دستمزد-استان البرز

فصل دوم مزایای حقوق و دستمزد-استان البرز

فصل سوم کسورات حقوق و دستمزد-استان البرز

فصل سوم-استان البرز

مالیات-استان البرز

واحدهای اقتصادی-استان البرز

سوالات حقوق و دستمزد-استان اصفهان

حقوق و دستمزد-خراسان رضوی

لزامات محیط کار                                                                         .

——————————————————————–

نمونه سوالات درس الزامات محیط کار – ارسالی از آذربایجان غربی

نمونه سوالات درس الزامات محیط کار – ارسالی از شهرستان های استان تهران

 

مسئول سفارشات                                                                                                  .

——————————————

نمونه سوالات مسئول سفارشات –  ارسالی از استان تهران

 نمونه سوالات مسئول سفارشات –  ارسالی از استان تهران

نمونه سوالات مسئول سفارشات –  ارسالی از استان تهران

 سوالات عملی کتاب مسئول سفارشات –  ارسالی از شهر تهران

 سوالات تئوری مسئول سفارشات –  ارسالی از استان مرکزی

نمونه سوالات استاندارد اول- مسئول سفارشات تئوری- تشریحی و عملی –  ارسالی از استان خوزستان

 نمونه سوالات مسئول سفارشات –  ارسالی از کارگروه های سراسر کشور

نمونه سوالات مسئول سفارشات تئوری- تشریحی و عملی –  ارسالی از استان خوزستان

نمونه سوالات عملی مسئول سفارشات –  ارسالی از استان همدان

نمونه سوالات مسئول سفارشات تئوری- تشریحی و عملی –  ارسالی از استان مرکزی – پاسخنامه

نمونه سوالات مسئول سفارشات تشریحی  –  ارسالی از استان مرکزی

نمونه سوالات مسئول سفارشات عملی –  ارسالی از استان مرکزی

نمونه سوالات مسئول سفارشات تئوری و عملی –  ارسالی از استان مرکزی

نمونه سوالات مسئول سفارشات –  ارسالی از استان آذربایجان غربی

نمونه سوال استاندارد مسئول سفارشات۹۷-استان لرستان

مسئول سفارشات-استان ایلام

تئوری-استان البرز

عملی-استان البرز

 

 

حسابداری تکمیلی                                                                                           .

—————————————–

مجموعه نمونه سوالات – حسابداری تکمیلی –   ارسالی ازاستان همدان

مجموعه نمونه سوالات – حسابداری تکمیلی –  ارسالی ازاستان سیستان و بلوچستان

سوالات طبقه بندی شده حسابداری تکمیلی- ارسالی از استان آذربایجان غربی

نمونه سوال حسابداری تکمیلی – ارسالی ازاستان آذربایجان غربی

نمونه سوال حسابداری تکمیلی – ارسالی ازاستان سیستان و بلوچستان

پاسخ نامه کتاب حسابداری تکمیلی۱ -ارسالی از آقای محمد زاده- گروه آموزشی استان آذربایجان غربی

پاسخ نامه کتاب حسابداری تکمیلی۲ -ارسالی از آقای محمد زاده- گروه آموزشی استان آذربایجان غربی

پروژه – حسابداری تکمیلی –  ارسالی ازاستان تهران

نمونه سوالات  حسابداری تکمیلی و صنعتی  خرداد ۹۶-   ارسالی ازاستان البرز

سوال عملی همراه با پاسخ نامه-استان البرز

سوال تستی-استان البرز

سوال تستی تکمیلی-استان البرز

 

کاربرد رایانه در حسابداری                                                                               .

—————————————–

نمونه سوالات کاربرد رایانه در حسابداری- فصل چهارم –  ارسالی از استان مرکزی

نمونه سوالات – کاربرد رایانه در حسابداری فصل ۱ –  ارسالی ازاستان مرکزی

نمونه سوالات – کاربرد رایانه در حسابداری فصل ۲ –  ارسالی ازاستان مرکزی

نمونه سوالات کاربردرایانه در حسابداری- ارسالی از استان تهران بخش اول – بخش دوم– بخش سوم

جواب پرسشهای چهارگزینه ای کاربرد رایانه در حسابداری ارسالی استان زنجان

مجموعه نمونه سوالات – رایانه کار حسابداری مالی  –   ارسالی ازاستان همدان

نمونه سوالات – رایانه کار حسابداری مالی  –   ارسالی ازاستان همدان

نمونه سوالات –  ارسالی ازاستان شهرستان های استان تهران –کاربرد رایانه در حسابداری

نمونه سوالات  رایانه کار حسابداری مالی  خرداد ۹۶-   ارسالی ازاستان البرز

——————————————————————————

 

کنکورآزمایشی، المپیاد و مجموعه سوالات

محتوای آموزشی شامل سوالات دروس تخصصی کاردانش –  ارسالی از کاشان- جناب آقای رحمت اله علی اکبری

نمونه سوالات کنکور آزمایشی – ارسالی از شهرستان های تهران

سوالات تئوری و عملی المپیاد سال تحصیلی ۹۵-۱۳۹۴ – بخش اول(صنعتی و اصول حسابداری ۱و ۲و عملی) –بخش دوم(شرکت ها) – بخش سوم(تئوری)